0

รถเข็นของคุณว่างเปล่า

ผลตอบแทนและสิทธิในการถอน

ผลตอบแทนและเงื่อนไข

 

1. รับคืนสำหรับข้อบกพร่องในการผลิต

ผู้ใช้อาจกลับไปที่ THE INDIAN FACEผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่นำเสนอข้อบกพร่องการผลิต โดยคำนึงถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ทำสัญญาผู้ใช้จะมีระยะเวลาหนึ่งเดือนในการสื่อสาร THE INDIAN FACE มันไม่สอดคล้องกับพวกเขา หากเกินกำหนดระยะเวลานี้ผู้ใช้จะได้รับความเสียหาย

ในการทำให้การส่งคืนเป็นระเบียบผู้ใช้ต้องติดต่อ THE INDIAN FACE ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนไปยังที่อยู่ติดต่อ @ theindianface .com ระบุผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่จะส่งคืนแนบรูปถ่ายและรายการรายละเอียดข้อบกพร่องที่พบในนั้น

ครั้งหนึ่ง THE INDIAN FACE ได้รับการสื่อสารจากผู้ใช้มันจะแจ้งให้คุณทราบภายใน 3-5 วันทำการว่าจะคืนสินค้าหรือไม่ ในกรณีที่ผลตอบแทนดำเนินการ THE INDIAN FACE มันจะแสดงให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธีการรวบรวมหรือส่งผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องไปยังสำนักงาน / คลังสินค้าของพวกเขา

ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่จะส่งคืนจะต้องไม่ได้ใช้และมีฉลากบรรจุภัณฑ์และส่วนประกอบเอกสารประกอบและส่วนประกอบเสริมดั้งเดิมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ หากผู้ใช้ไม่ดำเนินการในลักษณะนี้ THE INDIAN FACE ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนสินค้า

เมื่อได้รับผลิตภัณฑ์และตรวจสอบข้อบกพร่องแล้ว THE INDIAN FACE จะทำให้ผู้ใช้มีความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ด้วยคุณสมบัติอื่นที่เหมือนกันเว้นแต่ตัวเลือกนี้จะเป็นไปไม่ได้ในเชิงวัตถุหรือไม่ได้สัดส่วน THE INDIAN FACE.

ในกรณีที่ไม่มีสต็อกผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกันไม่สามารถส่งได้ผู้ใช้อาจเลือกที่จะยกเลิกสัญญา (นั่นคือส่งคืนจำนวนเงินที่จ่าย) หรือร้องขอการจัดส่งของรุ่นอื่นที่ ผู้ใช้เลือกโดยสมัครใจ

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกันหรือรุ่นใหม่ที่ผู้ใช้เลือกตามความเหมาะสมจะทำใน 3-5 วันทำการถัดจากวันที่ THE INDIAN FACE ผู้ใช้จะยืนยันการเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุดหรือการจัดส่งของรุ่นใหม่

การแทนที่การส่งรุ่นใหม่หรือการยกเลิกสัญญาจะไม่แสดงถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้   

หากผู้ใช้ยกเลิกสัญญา THE INDIAN FACE จะดำเนินการคืนเงินตามจำนวนเงินทั้งหมดที่จ่ายให้กับผู้ใช้สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง

THE INDIAN FACE แจ้งผู้ใช้ว่าข้อกำหนดสำหรับการส่งคืนจำนวนเงินที่ชำระจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ผู้ใช้จะต้องใช้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์

2. ผมถอน

ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับในคำสั่งของพวกเขาผู้ใช้ตามกฎหมายทั่วไปเพื่อการป้องกันของผู้บริโภคและผู้ใช้จะมีระยะเวลาสิบสี่ (15) วันปฏิทินเพื่อคืนค่าทั้งหมด ของคำสั่งหรือถ้าคุณต้องการคุณสามารถคืนสินค้าใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อรวมและทั้งหมดโดยไม่มีการลงโทษและไม่จำเป็นต้องระบุเหตุผล

อย่างไรก็ตามผู้ใช้จะต้องรับผลตอบแทนโดยตรง THE INDIAN FACEไม่ว่าคุณจะส่งคืนสินค้าโดยสมบูรณ์หรือตัดสินใจที่จะคืนสินค้าบางรายการเท่านั้นในการสั่งซื้อ

ในการทำให้การส่งคืนเป็นระเบียบคุณต้องติดต่อ THE INDIAN FACE ตามที่อยู่ติดต่อ @ theindianface .com โดยส่งแบบฟอร์มการถอนเงินที่สมบูรณ์ซึ่งมาพร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นภาคผนวก 1 เมื่อได้รับการสื่อสารดังกล่าว THE INDIAN FACE มันจะระบุวิธีการส่งคำสั่งไปยังสำนักงานหรือคลังสินค้า

 

THE INDIAN FACE จะไม่รับผิดชอบต่อ บริษัท จัดส่งที่ผู้ใช้ว่าจ้างเพื่อส่งคืนคำสั่งซื้อ ในแง่นี้ THE INDIAN FACE แนะนำให้กับผู้ใช้ว่า กำหนดให้ บริษัท จัดส่งต้องแสดงหลักฐานการจัดส่ง เมื่อผู้ให้บริการจัดส่งวางผลิตภัณฑ์ในสำนักงานของ THE INDIAN FACEเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่ามีการส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องไปยัง THE INDIAN FACE. THE INDIAN FACE จะไม่รับผิดชอบต่อที่อยู่ที่ผู้ใช้ส่งคำสั่งซื้อเพื่อส่งคืน มันควรจะเป็นสำนักงานของเราในกรณีของยุโรป หากเราไม่มีใบยืนยันการจัดส่งและผู้ใช้ไม่ได้แสดงใบเสร็จรับเงิน THE INDIAN FACE จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและมันจะเป็นผู้ใช้ที่จะต้องเรียกร้อง บริษัท ขนส่งที่ได้ทำสัญญาไว้

ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนคำสั่งซื้อ (เช่นค่าจัดส่งผ่าน บริษัท จัดส่ง) จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ถูกใช้งานพร้อมทั้งฉลากบรรจุภัณฑ์และส่วนประกอบเอกสารประกอบและอุปกรณ์เสริมดั้งเดิมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ หากผู้ใช้ไม่ดำเนินการในลักษณะนี้หรือหากผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายใด ๆ ผู้ใช้ยอมรับว่าผลิตภัณฑ์อาจได้รับค่าเสื่อมราคาหรือ THE INDIAN FACE  ผลตอบแทนอาจถูกปฏิเสธ

ครั้งหนึ่ง THE INDIAN FACE ตรวจสอบว่าคำสั่งซื้ออยู่ในสภาพดี THE INDIAN FACE จะดำเนินการคืนจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ใช้จ่ายไป

หากผู้ใช้ตัดสินใจคืนสินค้าเต็มจำนวน THE INDIAN FACE จะกลับไปที่ผู้ใช้จำนวนเงินทั้งหมดที่เขาจะต้องจ่ายและหากเขาคืนผลิตภัณฑ์ใด ๆ เพียงส่วนที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะถูกส่งคืน

THE INDIAN FACE แจ้งผู้ใช้ว่าข้อกำหนดสำหรับการส่งคืนจำนวนเงินที่ชำระจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ผู้ใช้จะต้องใช้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าในกรณีใด THE INDIAN FACE จะส่งคืนจำนวนเงินที่ชำระโดยเร็วที่สุดและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ภายใน 14 วันตามปฏิทินหลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืน

 

นโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้า

THE INDIAN FACE ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นที่นำเสนอบนเว็บไซต์

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์พวกเขาจะต้องใช้สิทธิในการถอนมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 และซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พวกเขาต้องการ